Producerat med XpoLite från Xponent.se

Nyheter på hemsidan

Under rubriken ”Bo här” hittar du nu en lösenordsskyddad sida som heter ”Tips från grannar”. Den är till för samfällighetens medlemmar och syftar till att dela kunskap, tips och erfarenheter vad gäller hantverkare, renovering, underhåll och annat som rör våra hus. Lösenordet skickas via mail från styrelsen.

Styrelseprotokollen kommer att fortsätta mailas ut, precis som tidigare. Under rubriken ”Dokument” är undermenyn ”Styrelseprotokoll” borttagna. Då protokollen kan innehålla information som inte bör vara offentlig kommer styrelseprotokollen även i fortsättningen mailas ut till samtliga medlemmar.

Har du några frågor, kontakta styrelsen@stensturessamfallighet.se.