Producerat med XpoLite från Xponent.se

Kontakt

För snabbast möjliga respons, skicka dina frågor och förslag till alla i styrelsen via:

ssv 1

 

Styrelsen – gäller från november 2022:
Ordförande: Pierre Englund (SSV31) 070-8630592
Kassör: Joel Andersson Skantze  (SSV33) 070-727 49 49
Sekreterare: Anna Bengtsson (SSV 19) 070-483 62 27
Ledamot: Rolf Sörman (SSV7) 073-750 00 31
Ledamot: Mathias Lavér (SSV91) 070-211 70 04
Webmaster: Mathias Lavér

Fastighetsservice
Samfällighetsföreningen samarbetar med BK Fastighetsservice AB som sköter underhåll av gemensamhetsanläggningens del av värme, vatten och avloppssystem samt byte av lampor till utomhusbelysning. Rondering sker på tisdagar, då eventuella icke akuta felanmälningar åtgärdas. Två gånger per år ronderar BK Fastighetsservice även i kulvertarna för allmän översyn av gemensamhetsanläggningen.

Kontakta BK Fastighetsservice vid felanmälan som gäller värme, vatten eller utomhusbelysning på telefon 08-556 96 630
Kontorstider: måndag–fredag 07:00-16:00.
Lunchstängt mellan 11:30-12:30.
Efter kontorstid nås BK på journummer: 08-714 82 10