Producerat med XpoLite från Xponent.se

Kontakt

För snabbast möjliga respons, skicka dina frågor och förslag till alla i styrelsen via:

ssv 1

 

Styrelsen – gäller från oktober 2018:
Ordförande: Rickard Graff (SSV85) 073-3167598
Kassör: Pierre Englund (SSV31) 070-8630592
Ledamot: Peter Mars (SSV16) 070-4124957
Ledamot: Britt-Marie Axelsson (SSV87)
Ledamot: Maria Yngvesson (SSV63)
Webmaster: Teresa Fischer (SSV 29) 073-986 1466

Fastighetsservice
Samfällighetsföreningen samarbetar med BK Fastighetsservice AB som sköter underhåll av gemensamhetsanläggningens del av värme, vatten och avloppssystem samt byte av lampor till utomhusbelysning. Rondering sker på tisdagar, då eventuella icke akuta felanmälningar åtgärdas. Två gånger per år ronderar BK Fastighetsservice även i kulvertarna för allmän översyn av gemensamhetsanläggningen.

Kontakta BK Fastighetsservice vid felanmälan som gäller värme, vatten eller utomhusbelysning på telefon 08-556 96 630
Kontorstider: måndag–fredag 07:00-16:00.
Lunchstängt mellan 11:30-12:30.
Efter kontorstid nås BK på journummer: 08-714 82 10

Ekonomiskförvaltare
Samfällighetsföreningen samarbetar med Effektiv förvaltning som sköter avisering av månadsavgift och bokföring.
Kontakta Effektiv förvaltning om du har frågor gällande betalningsavi eller andra frågor som rör månadsavgiften. 
Telefon:+46 (0)8 409 190 70
E-mail:info@effektivforvaltning.se