Producerat med XpoLite från Xponent.se

Höststädning

Lördagen den 12 oktober kl. 10 samlas vi vid övre vändplanen.

Arbetsuppgifter:

–         Slyröjning.

–         Kratta, klippa buskar, städa och rensa.

–         Fylla på grus vid vägkanten längs med huvudgatan.  Grus från högarna vid vändplan används.

–         Ordna med lås till elcentraler.

–         Korvgrillning – Fritt att anmäla sig till någon i styrelsen för de som vill arrangera.

Containrar kommer att finnas på plats
Containrarna är i första hand avsedda för föreningens gemensamma trädgårdsavfall men kan i mån av plats gärna användas för eget trädgårdsavfall. Vi ber er vänligen avvakta med det egna avfallet tills städdagen är avslutad och förtydligar att det endast är trädgårdsavfall som får slängas i containrarna.

Vi ses på städdagen!

/ Styrelsen

höst