Producerat med XpoLite från Xponent.se

Låt oss hjälpas åt

Styrelsen har gjort en inventering av miljön i vårt område och kan konstatera att det är en hel del underhåll och småfix som behöver göras. En  del har redan påbörjats såsom målning av parkeringsrutor på nedre gatan, garagemålning på mellangatan och  målning/renovering av en garagegavel på den övre. Tack alla ni som hjälpt till med detta!

För att hålla nere kostnaderna tänkte vi utföra så mycket som möjligt själva. Allt från målning till att ta bort ogräs. Rent praktiskt har vi delat upp gatorna och det kommer finnas en representant som sammankallar de boende på respektive gata enligt följande:

  • Nedre gatan: Göran Holmström
  • Mellan: Therese Lundström
  • Tvär: Per Kristiansson
  • Övre: Elisabeth Lauritzon och Ulrika Håkanson

Dessa representanter kommer på något sätt kontakta er för att försöka få till det rent praktiskt. Vi hoppas såklart att flera vill vara med och göra området mer trivsamt.

På återhörande / Styrelsen