Producerat med XpoLite från Xponent.se

Nytt angående månadsavgiften

Fakturor avseende månadsavgiften skickas ut kvartalsvis och betalning sker till föreningens Bankgirokonto 318-2961. Observera att föreningens Plusgirokonto är stängt.

Avgiften täcker bl a följande kostnader: preliminär vatten- och värmeavgift (individuell avräkning sker), snöröjning, pannskötsel, gatubelysning, kabel-TV, skötsel av gemensam mark, redovisning samt underhåll och försäkring av gemensamma anläggningar och gemensamt ledningsnät.  I nuläget är månadsavgiften 3.100 kr.