Producerat med XpoLite från Xponent.se

Problem med bredband och TV via kabel är nu lösta

2015-11-26: Bredbandsbolagets kabelburna tjänster har de senaste veckorna inte fungerat bra. Teknikerna har pga att problemen kommit och gått haft svårt att identifiera den felande länken. Det visade sig till slut bero på en dålig basnätsförstärkare. Denna är nu utbytt och TV och bredband via kabel ska fungera normalt.

Om ni har fortsatta problem, vänligen kontakta Bredbandsbolagets kundsupport på nummer 0770-777 000.