Producerat med XpoLite från Xponent.se

Vårstädning

Söndagen den 22 april kl. 10 samlas vi vid övre vändplanen.

Arbetsuppgifter:

  • Slyröjning, rensa rabatter, förbättringsmålning av linjer vid parkeringsplatser och på farthinder, ev. målning av garage.
  • Ta bort märkning på träd som inte har fällts.
  • Uppmärkning av tomtgränser i kulvertarna efter åtgärderna med fuktproblemen.
  • Om vädret tillåter grillar vi korv efteråt på fotbollsplanen.

 Containrar kommer att finnas på plats.

Vi kommer som vanligt att ha en container vid övre vändplanen och en vid nedre.

Dessa kan användas för eget trädgårdsavfall i mån av plats, vänligen avvakta att slänga eget trädgårdsavfall till efter avslutad städdag. Naturligtvis är det bara trädgårdsavfall som får slängas i containrarna.

 Vi ses på städdagen!

 Mvh / Styrelsen