Producerat med XpoLite från Xponent.se

Gemensam städdag

Lördagen den 6 oktober samlas vi klockan 10 vid övre gatans garage där styrelsen går igenom vad som ska göras under städdagen.