Producerat med XpoLite från Xponent.se

Vårstädning 27 april

Inbjudan till vårstädning
Lördagen den 27 april kl. 10 samlas vi vid övre vändplanen.

Arbetsuppgifter:

  • Kratta
  • Klippa buskar
  • Städa
  • Sopa rent gator vid de egna tomterna
  • Rensa rabatter
  • Städa vid sopstationer

Korvgrillning
Fritt att anmäla sig för de som vill arrangera korvgrillning, prata med någon i styrelsen eller skicka ett mail till styrelsen@stensturessamfallighet.se

Arbetsuppgift för de som inte kan vara med på städdagen
Förbättringsmålning av linjer vid parkeringsplatser och på farthinder. Färg och penslar finns i föreningens garage, säg till någon i styrelsen.

Containers kommer att finnas på plats
I mån av plats kan dessa användas för eget trädgårdsavfall, vänligen avvakta med eget trädgårdsavfall till efter avslutad städdag. Naturligtvis är det endast trädgårdsavfall som får slängas i containrarna, i så fall debiteras samfälligheten en straffavgift för blandavfall som är 5 ggr kostnaden för trädgårdsavfall.

Sopning av gator
Den 29-30 april kommer våra gator att sopas, vänligen ombedes att alla bilar flyttas till annan plats än våra parkeringar. Parkeringarna måste vara fria från alla bilar. Då sopning utförts på respektive parkering är det Ok att flytta tillbaka bilar. Tänk på att det är förbud att parkera mer än 24 timmar i följd på kommunens gata på vardagar. https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/parkering/parkeringsregler/

Valborgseld
Innan trädgårdsavfall, grenar eller kvistar kan läggas ut på bras-berget behöver vi få ett tillståndsbevis från polis och räddningstjänst. Fram tills dess får inget läggas där. Avvakta besked från Styrelsen om när vi fått klartecken.

Vi ses på städdagen!