Producerat med XpoLite från Xponent.se

Höststädning 3 oktober

ssv 3 oktHej, styrelsen har beslutat att sammankalla till gemensam höststäddag lördag den 3:e okt. Vi kommer att följa de restriktioner som gäller, då vi är utomhus och kan på ett enkelt sätt hålla väl tilltagen distans i det uppgifter som skall utföras. Vid den gemensamma samlingen håller vi distans, de som tillhör en riskgrupp skall givetvis avstå eller vidta nödvändiga åtgärder.

Containers kommer att finnas på plats den 2:e (eftermiddagen) till den 5:e (morgon) oktober.

Naturligtvis är det endast trädgårdsavfall som får slängas i containrarna, i annat fall debiteras samfälligheten med en straffavgift för blandavfall som är 5 ggr kostnaden för trädgårdsavfall.

Nedan arbetsuppgifter skall utföras. I första hand prioriteras slöjröjning samt trädgårdsavfall från de gemensamma ytorna, därefter i mån av plats eget trädgårdsavfall.

Arbetsuppgifter:

  • Slöjröjning, prioriteras på alla gemensamma ytor.
  • Kratta
  • Klippa buskar
  • Städa
  • Sopa rent gator vid de egna tomterna
  • Rensa rabatter
  • Städa vid sopstatione
  • Korvgrillning tyvärr inställd även vid detta tillfälle.

Mvh // Styrelsen