Producerat med XpoLite från Xponent.se

Gemensam vårstädning 24 april

Inbjudan till vårstädning
Lördagen den 24 april kl. 10:00. Vi samlas vi vid övre vändplanen.

Arbetsuppgifter:

  • Kratta
  • Klippa buskar
  • Städa
  • Sopa rent gator vid de egna tomterna samt övriga asfaltsytor för att underlätta inför måndagen, då kommer våra gemensamma gator och parkeringar att sopas.
  • Rensa rabatter
  • Städa vid sopstationer
  • Korvgrillningen är tyvärr inställd även vid detta tillfälle.

Containers kommer att finnas på plats
I mån av plats kan dessa användas för eget trädgårdsavfall, vänligen avvakta med eget trädgårdsavfall till efter avslutad städdag. Naturligtvis är det endast trädgårdsavfall som får slängas i containrarna, i annat fall debiteras samfälligheten en straffavgift för blandavfall som är 5 ggr kostnaden för trädgårdsavfall.

Sopning av gator
Den 26-27 april kommer våra gator att sopas, vänligen ombedes att alla bilar flyttas till annan plats än våra parkeringar. Parkeringarna måste vara fria från alla bilar. Då sopning utförts på respektive parkering är det Ok att flytta tillbaka bilar. Tänk på att det är förbud att parkera mer än 24 timmar i följd på kommunens gata på vardagar. https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/parkering/parkeringsregler/

Valborgseld
Kommer inte vara möjligt att genomför pga. rådande restriktioner. Vänligen! INGET trädgårdsavfall får läggas på klippan där valbordselden brukar vara.

Vi ses på städdagen!vårstädning

Styrelsen