Producerat med XpoLite från Xponent.se

Gemensam höststädning

Lördagen den 9 oktober kl. 10-12.

Två containrar kommer att ställas upp på fredagen och hämtas på måndag förmiddag.
Vi kommer som vanlig samlas vid övre vändplan där information kommer att delges. Förutom att städa gemensamma ytor, rensa rabatter, kratta, klippa buskar, kommer vi ha stort fokus på att röja sly i området.

höst