Producerat med XpoLite från Xponent.se

Nya färgkoder

Bygg-Ole har översatt de gamla färgkoderna för de färger som ska användas i vårt område och finns nu inlagda i deras datasystem. För detaljerad beskrivning av färgkoder, läs mer under ”Bo här” och vidare under ”Praktisk information”.